3. Πρωτεϊνικής Δίαιτας - Κατηγορίες

πρωτεινική κετογονική δίαιτα

January 2, 2014
By Dr. Iakovos Theodosiou

Οι πρωτεινικές δίαιτες ανάλογα με τον συνδιασμό που κάνουν σε σχέση με τα υπόλοιπα διατροφικά στοιχεία κατατάσονται:

 
 

Πρωτεινική Δίαιτα με Φυσιολογικά Ποσά Πρωτείνης

 
 

protein diet

 
 

 
 

Πρωτεινική Δίαιτα με Αυξημένα Ποσά Πρωτείνης

 
 

high protein diet

 
 

Πρωτεϊνικής Δίαιτας - Κατηγορίες

 
 

δίαιτα